:::ربات صدورخودکاربلیط:::

 

صفاسیر ضمن ارج نهادن به مسافران گرامی اقدام به راه اندازی خدمتی نوین در عرصه صدور بلیط کلیه پروازهای داخلی سیستمی و چارتری توسط نرم افزارتلگرام نموده است به کمک این سامانه در لحظه می توانید نرخ بلیط هواپیما را در مسیر و تاریخ های مورد نظرجستجو نموده وبه راحتی اقدام به رزرو آن نمایید

ابرها را فرش راهتان خواهیم کرد

http://telegram.me/safaseir724irbot 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید